นับถอยหลัง 3 วัน ค่ายเยาวชนสยามอารยะ

นับถอยหลัง 3 วัน ค่ายเยาวชนสยามอารยะ

น้องๆ เยาวชน ดี เก่ง กล้า  อาสาพัฒนาสังคมไทย รุ่นที่4
และรุ่นพี่ที่ผ่านค่ายรุ่นที่แล้วมาเป็นStaff ร่วมสานอุดมการณ์กับน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่
เยาวชนไทยดี เก่ง กล้า พัฒนาชีวิตเพื่อชีวิตเห็นแก่ส่วนรวม มีความรู้ทำได้ และกล้ายืนหยัดในความดี
#เยาวชนสยามอารยะ
#ดีเก่งกล้า
#พัฒนาประเทศให้มั่นคงและยั่งยืน

Comments

comments