ค่ายอุดมการณ์สยามอารยะ ครั้งที่ 4

วัตถุประสงค์การจัดค่าย

 1. เพื่อศึกษาเรียนรู้แนวคิดในการพัฒนาประเทศและการทำงานเพื่อส่วนรวมของอุดมการณ์สยามอารยะ
 2. เพื่อศึกษาเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจถึงความหมายของการดำเนินชีวิตที่มีอุดมการณ์
 3. เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะการทำงานเป็นทีมของอาสาสมัครและเยาวชน
 4. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการวางแผนพัฒนากิจกรรมโครงการของอาสาสมัคร

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับค่ายนี้

 1. เข้าใจความหมายของคำว่าอุดมการณ์และคุณค่าของความเป็นมนุษย์ตามแนวคิดของสยามอารยะ
 2. ได้รับการพัฒนาทักษะในการค้นหาตัวตนและประเด็นความสนใจทางสังคม
 3. แนวคิดและวิธีการทำงานกิจกรรมภาคประชาสังคมที่เป็นรูปธรรม
 4. เครือข่ายเพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่ต้องการทำงานเพื่อสังคม
 5. ประกาศณียบัตรผู้ผ่านหลักสูตรค่ายอุดมการณ์
 6. อาหาร จำนวน 6 มื้อ ของว่าง 5 มื้อ
 7. สิทธิเข้าร่วมเป็นสมาชิกสามัญของสมัชชาฯ

 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมค่าย (ประเภทการรับสมัคร)

 1. หัวหน้ากลุ่มและคณะกรรมการกลุ่ม
  • เป็นหัวหน้ากลุ่มหรือคณะกรรมการกลุ่ม
  • เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสยามอารยะอย่างน้อย 6 เดือน
  • เข้าร่วมการประชุมหัวหน้ากลุ่มและคณะกรรมการกลุ่มประจำเดือน
  • จัดอารยปาร์ตี้
  • เคยผ่านค่ายอุดมการณ์ ครั้งที่ 1-3
 2. สมาชิกสามัญ
  • เคยเข้าร่วมอารยปาร์ตี้หรือเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสยามอารยะ
  • มีกลุ่มสังกัดอารยะ
  • ไม่เคยผ่านค่ายอุดมการณ์
 3. สังกัดกลุ่มอารยะ
  • เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสยามอารยะอย่างน้อย 6 เดือน
  • เคยผ่านค่ายอุดมการณ์ ครั้งที่ 1-3
  • สมาชิกวิสามัญและอารยมิตร

กำหนดการรับสมัครค่าย

 • เปิดรับสมัคร  14 พ.ย. 59
 • ปิดรับสมัคร 7 ธ.ค. 59
 • ยืนยันหลักฐานการโอนเงิน ภายใน 8 ธ.ค. 59
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วม
 • วันจัดค่าย 9 -11 ธ.ค. 59

สถานที่จัดค่าย

บ้านกลางเขา จ.นครนายก

ลงทะเบียนสมัคร/ติดต่อเรา

www.camp.siamaraya.com

สำนักงานสมัชชาสยามอารยะ เลขที่ 87/110 อาคารโมเดิร์นทาวน์ ชั้น 14
ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

สามารถโอนเงินมาได้ที่ เลขที่บัญชี 059-2-64798-4
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเอกมัย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สมาคมสยามอารยะ

โทร : 086-375-9187
email : siamaraya.co@gmail.com

Comments

comments