ประมวลภาพ เปิดตัวหนังสือ “คนกล้าสร้างได้”

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ผมอยู่ที่งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 22 
เปิดตัวหนังสือ ชุดที่นี่อารยะ : ชุดอารยชน
ชื่อหนังสือ “คนกล้าสร้างได้ : โมเดลบ้านสามหลัง”
สำหรับหนังสือที่ผมตั้งใจเขียนส่งท้ายปีเล่มนี้ เขียนด้วยใจที่เชื่อว่าความกล้านั้นสามารถสร้างได้ บนโมเดล Idol บ้านสามหลัง เพื่อทำให้ คนกล้า เป็น ต้นแบบชีวิต กล้าที่จะยืนหยัดในความดีและความถูกต้อง
อยากให้ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านได้รับประโยชน์จากการหนังสือเล่มนี้ครับ
 

เปิดตัวหนังสือคนกล้าสร้างได้

Comments

comments