ประมวลภาพค่ายเยาวชนสยามอารยะ ครั้งที่5

ประมวลภาพบรรยากาศจบค่าย YAG5

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสมัชชาสยามอารยะ บรรยายพิเศษให้กับเยาวชน เรื่อง "จุดยืนสยามอารยะ : การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสูงสุด" และมอบเกียรติบัตรการฝึกอบรมผู้นำอารยบุคคล ดี เก่ง กล้า แก่เยาวชน YAG5 ณ ค่ายเยาวชนอารยะประจำปี 2560


Comments

comments