“คนเก่ง สร้างได้ : อารยโมเดลสมรรถนะ KSL31220”

กล้าคือต้องกล้า ยืนหยัด เมื่อรู้ว่าสิ่งนั้นถูกต้อง กล้ายืนหยัดในสิ่งดีที่ตัวเองเชื่อ
คนดีคือคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว
เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวม นั่นคือการตัดสินใจเป็นคนดี
เสียสละตัวเอง ไม่ใช่เพียงแค่เงิน แต่หมายถึงเวลา และทุกสิ่งรวมถึงเสียชีวิต
แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องคิดเพื่อให้ชีวิตของเราทำประโยชน์ได้สูงสุด

ค่ายอุดมการณ์สยามอารยะ ครั้งที่ 4

“ โครงการค่ายอุดมการณ์สยามอารยะ ครั้งที่ 4 ” ซึ่งทางสมัชชาฯ การได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาแนวคิดและฝึกทักษะในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมค่ายซึ่งได้แก่กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ ได้รับการพัฒนาความคิดด้านการมีจิตสาธารณะ การวางแผนออกแบบโครงการเพื่อการพัฒนา สร้างสรรค์สังคม มีการคิดสร้างสรรค์โครงการ นำเสนอแนวคิดของโครงการ การวางแผนงบประมาณในการดำเนินโครงการ เพื่อให้กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ ได้เรียนรู้ต่อยอดจากประสบการณ์ของกันและกัน อีกทั้งยังได้ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มบุคคลที่มีจิตอาสา เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเป็นนักพัฒนา

เปรียบเทียบ Cloud Storage ของ SkyDrive, iCloud, Google Drive และDropbox

Aenean ut nisi sodales, finibus eros id, ultricies dui. Sed non fermentum ipsum. Donec ante ante, dapibus non urna a, mattis aliquet diam. Vivamus euismod vulputate ante, vitae consectetur purus blandit sed. Vestibulum nec justo volutpat, interdum ligula vel, tristique tortor. Nullam vel urna metus. Nunc maximus posuere lacus vitae maximus.

1 2