“คนเก่ง สร้างได้ : อารยโมเดลสมรรถนะ KSL31220”

กล้าคือต้องกล้า ยืนหยัด เมื่อรู้ว่าสิ่งนั้นถูกต้อง กล้ายืนหยัดในสิ่งดีที่ตัวเองเชื่อ
คนดีคือคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว
เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวม นั่นคือการตัดสินใจเป็นคนดี
เสียสละตัวเอง ไม่ใช่เพียงแค่เงิน แต่หมายถึงเวลา และทุกสิ่งรวมถึงเสียชีวิต
แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องคิดเพื่อให้ชีวิตของเราทำประโยชน์ได้สูงสุด

องค์ประกอบของอารยชาติทัศน์ “อุดมการณ์แห่งชาติ” (National Ideology)

คนอารยะคือคนที่คิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเอง

อารยชาติทัศน์ >> กระบวนทัศน์การสร้างชาติสู่อารยะ
อุดมการณ์แห่งชาติ >>การกำหนดความคิดที่สูงสุด ความคิดเป็นเหมือนการกำหนดหางเสือ
วิสัยทัศน์แห่งชาติ >>การมองไปข้างหน้า เป้าหมายที่ดีนั้นจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร
นโยบายแห่งชาติ >>วิธีทำ แนวทางที่จะทำ
ระเบียบวาระแห่งชาติ >>เอามาเรียงลำดับ กำหนดเป็นช่วงเวลาไหนจะทำอะไร เพราะเราทำทุกเรื่องพร้อมกันไม่ได้
ผลประโยชน์แห่งชาติ >>ทำแล้วชาติได้ประโยชน์

1 2 3 4