ประมวลภาพ เปิดตัวหนังสือ “คนกล้าสร้างได้”

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ผมอยู่ที่งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 22
เปิดตัวหนังสือ ชุดที่นี่อารยะ : ชุดอารยชน
ชื่อหนังสือ “คนกล้าสร้างได้ : โมเดลบ้านสามหลัง”

เปิดตัวหนังสือ “คนกล้าสร้างได้”

เปิดตัวหนังสือ ชุดที่นี่อารยะ : ชุดอารยชน
ชื่อหนังสือ “คนกล้าสร้างได้”
เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

ณ เวทีเอเทรียม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เวลา 17.00 – 18.00 น.

1 2 3