ประมวลภาพ เปิดตัวหนังสือ “คนกล้าสร้างได้”

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ผมอยู่ที่งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 22
เปิดตัวหนังสือ ชุดที่นี่อารยะ : ชุดอารยชน
ชื่อหนังสือ “คนกล้าสร้างได้ : โมเดลบ้านสามหลัง”

1 2 3 4