อารยะภาวะการนำ

วันนี้ท่านประธานสมัชชาสยามอารยะ
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ปราศรัยในหัวข้อ อารยะภาวะการนำ
ในสมัชชาสยามอารยะประจำสัปดาห์

Comments

comments