แรงจูงใจอารยะ

แรงจูงใจอารยะ

โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
@สมัชชาสยามอารยะ รวมศูนย์ 20/12/2016

มนุษย์ควรเอาจิตใจมาอยู่ในที่เดียวกัน ร่วมอุดมการณ์ด้วยกัน
ส่วนใหญ่คนรวมตัวกันหลวมๆ เช่น รวมตัวกันเรียนที่เดียวกัน รวมตัวบนความสัมพันธ์เพราะชอบบางอย่างคล้ายกัน เสร็จแล้วก็แยกย้าย

แรงจูงใจที่ตรงกัน
แรงจูงใจจึงเป็นที่สำคัญของคน
มนุษย์เคลื่อนด้วยแรงจูงใจ

ความจริง ชนะทุกยาม
ความงาม ชนะทุกสิ่ง
ความจริง ชนะทุกที่

Goodness wins in every age
Beauty wins in every aeon
Truth wins in every arena

ที่ใดที่ไร้ธรรม ไร้ความเป็นธรรมที่นั่นบรรลัยแน่นอน

ถ้าไม่ยืนอยู่บนหลักจะยืน
แขวนอยู่บนสัจธรรม
เอามาเป็นเสาหลักในการใช้ชีวิต

ความจริงเอาชนะความเท็จ
ความดีเอาชนะความชั่ว

**ถ้าความดีแพ้ความชั่วเราต้องลาออกจากความเป็นคน**

สังคมต้องยืน อยู่บนความถูกต้อง
เขียนเป็นกฎเพื่อบังคับใช้ให้คนเกเรไม่ทำ
บ้านเมืองใดไม่มีกฎหมาย หรือมีแต่ไม่บังคับใช้ หรือมีหลายมาตรฐาน ในที่สุดสังคมนั้นจะทำลายตัวเอง

ต้นไม้ที่ถูกหักออกมา ในที่สุดก็เฉาไป

เป็นไปได้ที่มนุษย์ตีความ ดี ไม่ตรงกัน
บางทีมนุษย์เข้าใจผิดกันยาวนานกว่าจะเข้าใจตรงกัน หรือบางครั้งก็ไม่เข้าใจตรงกัน

ความเข้าใจที่ดีแท้ จริงแท้
ยืนอยู่บนหลักคิดที่มั่นคง และยืนบนหลักคิด ความดี ความงาม ความจริง
เรากรองด้วยเครื่องกรอง 3 ชั้น จะยืนระยะไว้ได้

>>ปราศจาก”แรงจูงใจ”…ยากมากที่จะทำให้สำเร็จ

นักปราชญ์ยุคลายลักษณ์อักษรที่จารึกมา 5000 กว่าปี
และอารยะธรรมที่ไม่มีลายลักษณ์อักษร
ไม่ว่าจะมาจากไหน ล้วนแต่มาจากที่เดียวกัน ขึ้นอยู่กับว่าการตีความที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความเข้าใจที่ต่างกัน

ภาษากรีก ภาษาลาติน >> เป็นรากฐานอารยตะวันตก

นักปราชญ์ในอารยะธรรมเก่าแก่ เช่นจีน ก็สร้างกรอบความคิด

ตัวอย่าง
ขงจื้อ (จีน) >> อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ทั้งแนวนอน แนวตั้ง
1949

“มนุษย์ทุกคนเคลื่อนด้วยแรงจูงใจ
เคลื่อนมาจากแรงจูงมาจากในใจ
จะทำให้เราไม่ย่อท้อต่อปัญหา หรือ อุปสรรคต่างๆ”

ถูกต่อว่า / คนกระทบศักดิ์ศรี / อีโก้ ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ทำให้เราท้อถอย ถ้าเราไม่มีแรงจูงใจที่ถูกต้อง เราก็จะเลิกล้มไป

**แรงจูงใจน้อย ล้มเลิกกลางคัน เมื่อเผชิญอุปสรรคปัญหา**

**แรงจูงใจอันสูงส่ง สามารถฟันฝ่าอุปสรรค อดทน พยายามมุมานะทำจนสำเร็จ**

แรงจูงใจเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนมนุษย์

คนส่วนใหญ่ถ้ามีแรงจูงใจต้องการบางสิ่งก็ทุ่มเททำ

ตัวอย่าง คนไปทำงานต่างแดนเพราะแรงจูงใจต้องการไปได้ค่าตอบแทนสูง

**แรงจูงใจมนุษย์ซ่อนเร้นอยู่ ไม่มีใครอยู่ยกเว้นตัวเรา**

**ไม่มีอะไรทำไม่ได้บนโลกใบนี้ ถ้ามีแรงจูงใจ**

แรงจูงใจ (Motive) ภาษาละติน แปลว่าเคลื่อนไหว
แรงจูงใจ = ตัวขับเคลื่อนพฤติกรรม (Mover of behavior)

**automotive >>แรงจูงใจที่เคลื่อนตัวเองโดยไม่ต้องให้ใครมาเคลื่อน**
**automobile**
[แรงจูงกาย ยังง่ายกว่า แรงจูงกาย]

**ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งแต่อยู่ที่สิ่งที่เราอยากเห็น**

>>การที่คนเราจะตัดสินใจ “เลือก” ทำสิ่งใด หรือไม่ทำ สิ่งใด

**ไม่มีมนุษย์คนใดไม่มีผลต่อคนอื่น
คนอื่นทำอะไรก็มีผลกระทบต่อเรา**

การชาร์จ
มากระตุ้น >>ชมเชย/ ชื่นชม
บางคนก็ชอบให้ต้องบังคับถึงจะทำ

**สิ่งสำคัญของแรงจูงใจ>>มนุษย์ชอบคิด ว่า คุ้มค่ากับสิ่งที่ทำไหม
ทำแล้วเราได้อะไร
– เราจะได้อะไรจากสิ่งที่ทำ

**มนุษย์จำนวนหนึ่งมองแค่กายภาพ ไม่ได้มองที่จิตภาพ**

มนุษย์มักถูกกระทบได้ง่ายถ้ากระทบทางกายภาพ
จิตภาพมีผลมากกว่ากายภาพเพียงแต่มนุษย์ไม่รู้

สัจธรรมของมนุษย์

– คนทั้งหมดเกือบมีป้ายราคา มีเพียงราคาที่แตกต่างกัน
– คนเกือบทั้งหมด เห็นแก่ตัว มีเพียงบางคนเห็นแก่คนอื่นบ้าง
– คนเกือบทั้งหมด เอาแต่ใจตนเอง มีเพียงบางคนยอมคำนึงถึงคนอื่นด้วย
– คนเกือบทั้งหมดพร้อมทรยศ มีแต่เพียงบางคนทรยศยากหน่อย
– คนเกือบทั้งหมดมีเป้าหมายชีวิต มีแต่เพียงบางคนมีเป้าหมายที่มีคุณค่าแท้
– คนเกือบทั้งหมดมีความหวัง แต่มีเพียงบางคนยอมปล่อยความหวังให้หมดไป

**ถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวจะเข้ากับคนอื่นได้ง่าย**

**ให้เราใช้ชีวิตมีคุณค่าและมีความหมาย**

แรงจูงใจในการทำสิ่งต่างๆ
แรงจูงใจ

แรงจูงใจเกิดจากความคาดหวัง
ตัวอย่าง เด็กหญิง 11 ขวบ ผู้ก่อตั้งร้านน้ำมะนาว เพราะอยากให้เด็กทั่วโลกไม่ขาดแคลนอาหาร
คนอารยะควรมีแรงจูงใจอย่างไร

1. แรงจูงใจที่ “คาดหวัง” เห็นสังคมไทยอารยะ

– ความคาดหวังนี้จะเปลี่ยน
– Inspiration = in+spirare

แรง >>กำลัง อำนาจ
บันดาล ดล >>ทำให้เกิดขึ้น ด้วยสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ใจ >> สิ่งที่ทำหน้าที่ รู้สึก/ คิด ความรู้สึกนึกคิด
แรงบันดาลใจ >>อำนาจขับเคลื่อนความรู้สึกนึกคิดทำบางสิ่งบางอย่าง

**มีศรัทธาในสิ่งที่เราทำ มีความรักในสิ่งที่ทำ มีความหวังในสิ่งทำ**
ศรัทธา/ ความหวัง/ ความรัก>> 3 พลังที่ยิ่งใหญ่ในมนุษย์
**3 ตัวขับเคลื่อนตัวเอง**

 

2. แรงจูงใจ “ดีแท้ งามแท้ จริงแท้”

2.1 แรงจูงใจที่ “ดีแท้”

– เป็นแรงจูงใจ ที่บริสุทธิ์
– ทำเพราะเห็นคุณค่า >>เพื่อให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นเสมอ
– มุ่งประโยชน์ส่วนรวม >> ไม่ถูกกระตุ้นด้วยเงิน หรือวัตถุภายนอก
– ยินดีเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว >>ภาพรวมได้

2.2 แรงจูงใจที่”งามแท้”

– ปรารถนาดีต่อผู้อื่น >> อยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ลำบาก มีความสุข/ มีความสงสาร มีความรักคนในสังคม /รักคนในประเทศ
– อยากสร้างสังคม

ตัวอย่าง หญิง ชาว Malavi ที่หนีจากการแต่งตอนตอนอายุ 13 ปี

“คุณจะไม่รู้เลยว่า คุณเป็น ผู้นำ ก็ต่อเมื่อคุณลุกขึ้นมาทำ >> Cr.Banda

 

2.3 แรงจูงใจ ที่ “แท้จริง”

– รักษาแรงจูงใจจนวันสุดท้าย

ตัวอย่าง ชายตาบอด และชายไร้แขน ใช้เวลา 10 ปี เพื่อปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อม

***ที่สำคัญคือ เมื่อแรงจูงใจอารยะแล้ว ต้องนำไปสู่ “การลงมือทำ” ***

>>ให้เรามาช่วยกัน บิดเกียร์แรงจูงใจให้ถูกแล้วขับเคลื่อนร่วมกัน

อย่าหวงแหนเวลาแต่ใช้ให้เกิดประโยชน์

“ตามหาความดี จะพบความสุข”

การปราศรัย "แรงจูงใจชาวอารยะ" โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสมัชชาสยามอารยะ (2)

โพสต์โดย สยามอารยะ บน 20 ธันวาคม 2016

Comments

comments