“อารยพลัง” สร้างชาติ พลังความรัก+พลังศรัทธา+พลังความหวัง

ในงาน Siam Araya Festival 2017
ช่วงบรรยายพิเศษ หัวข้อบรรยาย "อารยพลัง" สร้างชาติ พลังความรัก+พลังศรัทธา+พลังความหวัง
จาก ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสมัชชาสยามอารยะ

Comments

comments