ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง ชุมชนอารยะต้นแบบ

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ห้องสารภี ชั้น 12
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ
เวลา 19.00 – 21.00 น.

Comments

comments