บรรยายพิเศษ เรื่อง มุมมองความอารยะต่อเพศทางเลือก

บรรยายพิเศษ บนหลักคิดอารยะ บนประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงกันในสังคม เรื่อง มุมมองความอารยะต่อเพศทางเลือก

สมัชชาสยามอารยะประจำวันที่ 8 เมษายน 2561 บรรยายพิเศษ บนหลักคิดอารยะ บนประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงกันในสังคม เรื่อง มุมมองความอารยะต่อเพศทางเลือก โดย ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น รองประธานสมัชชาสยามอารยะ

Comments

comments