บรรยายพิเศษ เรื่อง อุ้มบุญ ควรมีหรือไม่?

บรรยายพิเศษ บนหลักคิดอารยะ บนประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงกันในสังคม เรื่อง อุ้มบุญ ควรมีหรือไม่

สมัชชาสยามอารยะประจำวันที่ 8 เมษายน 2561 บรรยายพิเศษ บนหลักคิดอารยะ บนประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงกันในสังคม เรื่อง มุมมองความอารยะต่อเพศทางเลือก โดย ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น รองประธานสมัชชาสยามอารยะ

Comments

comments