เพลง กลับมาคิดทบทวน

เพลง กลับมาคิดทบทวน

(1) อยากจะเปลี่ยนวันวาน อยากจะเปลี่ยนวันนั้น อยากจะเปลี่ยนทุกสงคมไทย
อยากจะเปลี่ยนตอนนี้จะทำไม่ได้ ให้เราเปลี่ยนที่หัวใจก่อน แล้วไตร่ตรอง คิดดูให้ดี โห...

** กลับมาคิดทบทวนตัวเองดูอีกครั้ง ว่าเราทำอไรเพื่อบ้านเมืองเราแล้วหรือยัง
ให้เราลุกขึ้นยืนแล้วก้าวเดินไปพร้อมกัน เพราะเราต่างรู้ความจริง ทุกสิ่งที่เราทำ
และจะทำด้วยใจมุ่งมั่นในอุดมการณ์ และจะทำด้วยใจยึดมั่นในอุดมการณ์

(2) อยากจะเปลี่ยนชั่วโมงนี้ อยากจะเปลี่ยนทุกนาที เปลี่ยนจิตสำนึกคนไทย
อยากจะเปลี่ยนตอนนี้จะทำไม่ได้ ให้เราเปลี่ยนที่หัวใจก่อน แล้วไตร่ตรอง คิดดูให้ดี โห... ** / **
กลับมาคิดทบทวนตัวเองดูอีกครั้ง ว่าจะทำด้วยใจมุ่งมั่นในอุดมการณ์

กลับมาคิดทบทวนตัวเองดูอีกครั้ง ว่าทำด้วยใจยึดมั่นในอุดมการณ์
และจะทำด้วยใจมุ่งมั่น และจะทำด้วยใจมุ่งมั่น และจะทำด้วยใจยึดมั่น ในอุดมการณ์

Comments

comments