เพลง สันติ

เพลง สันติ

สันติ พวกเราทั้งหลาย ใฝ่หาสันติ
โอ้...สันติภาพ ที่มีผู้คนมากมายใฝ่หา สันติ

สันติ พวกเราทั้งหลาย เรียนรู้สันติ
โอ้...สันติภาพ ที่แลกมาด้วยน้ำตาเพราะความหวัง ในสันติ

* หากเราเรียนรู้ในสิ่งที่ทำ ให้มาสร้างสรรค์เพื่อปวงประชา
ให้อารยะของเรา ได้เต็มผืนดินทุกแห่งหน

ให้ความรักประสานดวงใจทุกคน ให้อภัย  ประสานหัวใจทุกคน (อารยะ ได้เต็มผืนดิน ทุกแห่งหน...)

สันติ   อดทนเพื่อให้ได้มา ซึ่งสันติ
โอ้...สันติภาพ  หลายคนที่ต่อสู้จนได้มา ซึ่งสันติ

สันติ ต้องเริ่มที่เราทุกคนศรัทธา ในสันติ
โอ้...สันติภาพ โปรดหยุดต่อสู้แล้วลองหันมา สร้างสันติ

Comments

comments