เพลง แรงบันดาลใจ

เพลง แรงบันดาลใจ

(1) เราต่างคนก็รู้ ที่มารวมกันไม่ใช่ง่ายดาย
ต่างคนแตกต่างความคิด และความฝันมากมาย

ใจก็พร้อมที่จะแบ่งปัน สุขและทุกข์อย่างไรร่วมฟันฝ่า
จะนานเท่าไร แค่มีเธอร่วมฝันก็เดินต่อ

# ให้เรามาเถิดร่วมสร้างฝัน ให้เป็นแรงบันดาลใจแก่กันและกัน
ก็เพราะรู้ว่าที่ทำอยู่นั้นทำเพื่อใคร ต่อเติมหนึ่งคนหนึ่งฝัน
ให้เป็นแรงบันดาลใจแก่กันทุกวัน ก็เพราะเธอเท่านั้นเป็นแรงบันดาลใจ

(2) จับมือร่วมทางกันไว้ คงไม่มีใครจะล้มง่ายดาย
อ่อนแอเหนื่อยและท้อจะยื่นมือเข้ามา

เปรียบเสมือนเป็นแรงผลักดัน ส่งเป็นแรงให้ฉันได้ยืนต่อ
จะนานสักเท่าไร แค่มีเธอร่วมฝันก็เดินต่อ

Comments

comments