ชาวอารยะขอเป็นกำลังใจให้ชาวใต้

ชาวอารยะขอเป็นกำลังใจให้ชาวใต้ และเจ้าหน้าที่
ที่แสดงภราดรภาพแบบอารยะ
ก่อให้เกิดพลังแห่งความเป็นเอกภาพ
ความสามัคคี การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ไม่มีใครถูกทอดทิ้ง
ฝ่า #พายุปาบึก ไปได้

ปรัชญาสังคมอารยะ – ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Comments

comments