“คนเก่ง สร้างได้ : อารยโมเดลสมรรถนะ KSL31220”

กล้าคือต้องกล้า ยืนหยัด เมื่อรู้ว่าสิ่งนั้นถูกต้อง กล้ายืนหยัดในสิ่งดีที่ตัวเองเชื่อ
คนดีคือคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว
เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวม นั่นคือการตัดสินใจเป็นคนดี
เสียสละตัวเอง ไม่ใช่เพียงแค่เงิน แต่หมายถึงเวลา และทุกสิ่งรวมถึงเสียชีวิต
แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องคิดเพื่อให้ชีวิตของเราทำประโยชน์ได้สูงสุด

1 2