เพลง กลับมาคิดทบทวน

(1) อยากจะเปลี่ยนวันวาน อยากจะเปลี่ยนวันนั้น อยากจะเปลี่ยนทุกสงคมไทย
อยากจะเปลี่ยนตอนนี้จะทำไม่ได้ ให้เราเปลี่ยนที่หัวใจก่อน แล้วไตร่ตรอง คิดดูให้ดี โห…

เพลง สันติ

สันติ พวกเราทั้งหลาย ใฝ่หาสันติ
โอ้…สันติภาพ ที่มีผู้คนมากมายใฝ่หา สันติ

สันติ พวกเราทั้งหลาย เรียนรู้สันติ
โอ้…สันติภาพ ที่แลกมาด้วยน้ำตาเพราะความหวัง ในสันติ

เพลง แรงบันดาลใจ

(1) เราต่างคนก็รู้ ที่มารวมกันไม่ใช่ง่ายดาย
ต่างคนแตกต่างความคิด และความฝันมากมาย

ใจก็พร้อมที่จะแบ่งปัน สุขและทุกข์อย่างไรร่วมฟันฝ่า
จะนานเท่าไร แค่มีเธอร่วมฝันก็เดินต่อ

เพลง สัจจะอารยะ

ชีวิตที่ยืนใหญ่ ลมหายใจที่อยู่ยัง ไม่อาจจะยับยั้งความตั้งใจให้เฉยเมย

มองหาคุณความดี ตั้งใจมีไม่ละเลย ก้าวย่างร้างเกือกเกย ก็ไม่เคยจะเลิกรา


เพลง อารยะ

เมืองไทยเป็นเมืองรักสงบ ยามศึกเรารบยามสงบเรารักกัน
แต่ปัจจุบันมันไม่เป็นอย่างนั้น มามัวทะเลาะกันมันจะได้อะไร


อยากสร้างไทยให้เจริญทางจิต เริ่มที่ชีวิตต้องมีอารยะ
คิดพูดทำอย่างคนมีทักษะ คนอารยะร่วมสร้างสังคมไทย


1 2