องค์ประกอบของอารยชาติทัศน์ “อุดมการณ์แห่งชาติ” (National Ideology)

คนอารยะคือคนที่คิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเอง

อารยชาติทัศน์ >> กระบวนทัศน์การสร้างชาติสู่อารยะ
อุดมการณ์แห่งชาติ >>การกำหนดความคิดที่สูงสุด ความคิดเป็นเหมือนการกำหนดหางเสือ
วิสัยทัศน์แห่งชาติ >>การมองไปข้างหน้า เป้าหมายที่ดีนั้นจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร
นโยบายแห่งชาติ >>วิธีทำ แนวทางที่จะทำ
ระเบียบวาระแห่งชาติ >>เอามาเรียงลำดับ กำหนดเป็นช่วงเวลาไหนจะทำอะไร เพราะเราทำทุกเรื่องพร้อมกันไม่ได้
ผลประโยชน์แห่งชาติ >>ทำแล้วชาติได้ประโยชน์

1 2 3 4 5