ชุดเครื่องแบบนักเรียนควรมีหรือไม่?

สมัชชาสยามอารยะประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2561
บรรยายพิเศษ บนหลักคิดอารยะ บนประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงกันในสังคม
เรื่อง ชุดเครื่องแบบนักเรียนควรมีหรือไม่?
และคนอารยะมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร?
บรรยายโดย ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น รองประธานสมัชชาสยามอารยะ

บรรยายพิเศษ เรื่อง มุมมองความอารยะต่อเพศทางเลือก

สมัชชาสยามอารยะประจำวันที่ 8 เมษายน 2561
บรรยายพิเศษ บนหลักคิดอารยะ บนประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงกันในสังคม
เรื่อง มุมมองความอารยะต่อเพศทางเลือก
โดย ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น รองประธานสมัชชาสยามอารยะ

สมัชชาสยามอารยะ บรรยายพิเศษเรื่อง หุ่นยนต์อภินิหาร

สมัชชาสยามอารยะ บรรยายพิเศษเรื่อง หุ่นยนต์อภินิหาร
โดย น.สพ.วีระพล เหมรัตนากร รองประธานสมัชชาสยามอารยะ

บรรยายพิเศษ เรื่อง อุ้มบุญ ควรมีหรือไม่?

สมัชชาสยามอารยะประจำวันที่ 11 มีนาคม 2561
บรรยายพิเศษ บนหลักคิดอารยะ บนประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงกันในสังคม
เรื่อง อุ้มบุญ ควรมีหรือไม่
โดย ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น รองประธานสมัชชาสยามอารยะ